Annica Petterson, Göteborg. Arbetar som konstnär sedan 1990-talet och målar mestadels naturalistisk surrealism.

”Jag har en förhoppning om att genom mina målningar kunna få betraktaren att stanna upp en liten stund och begrunda det man ser och kanske relatera till sitt eget liv. Jag tror att om man stannar upp ibland och tillåter sig själv att vara i stillhet en stund, så är det lättare att hitta sin egen inre röst vilken kan hjälpa oss att hitta rätt i jakten på harmoni i livet”.