AnnMari Löf, född i 1958 i Värmland men bosatt i Linköping. Målar akvareller och gouache samt håller kurser i akvarellmåleri.

”För mig är akvarellmåleriet ett äventyr med möjlighet till spontanitet och snabba förändringar. Det finns hela tiden moment med överraskning, spänning och en oberäknelighet som fascinerar mig. I ett lustfyllt flöde blandas pigment och vatten – flyter, flödar och ger mig möjlighet att bli delaktig i processen!”

I gouachen finns andra möjligheter än akvarellen, där kan den täckande förmågan störas med vatten som ger nya upptäckter av de underliggande lagren och det svarta pappret. Magiskt!