Grafikern Karl Höglund har under hela sitt liv sysslat med färg och form där spelet mellan ljus och skugga, gärna med mycket små valörförskjutningar, ger betraktaren en upplevelse att den grafiska bilden blir slående lik en målning.

Släktskapet med de franska impressionisterna kan spåras i hans måleri där man starkt upplever att hans egen personliga uttrycksförmåga präglat skapandet.