Lars Jonssons konstnärskap präglas av passionen för fåglar och deras miljöer, ett intresse som följt honom sedan tidig barndom. Han var bara femton är när han blev inbjuden att ställa ut på Naturhistoriska Riksmuseet och nådde internationellt erkännande för sina fälthandböcker om fåglar redan i mitten av 70-talet. Sedan dess har han regelbundet visat sin konst på gallerier och museer i Sverige, Amerika och i flera länder i Europa.

År 2002 blev han hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Både som fälthandboksförfattare och konstnärlig uttolkare av fåglar och natur har han en särställning i Sverige och internationellt. Han bor på södra Gotland där han hämtar sin inspiration från stränderna och det öppna kulturlandskapets rika fågelliv.