Med ett stort intresse för djur och natur var det självklart för Leif Liljeblad att verka som djur- och naturkonstnär. Han hittar främst inspiration till sina oljemålningar och akvareller i den nordiska naturen men har även målat motiv inspirerade från resor till Afrika.

Har även utgivit ett flertal böcker och tilldelas år 1997 Jönköpings landstings kulturstipendium för sin bildkonst.